Lỗi no such UIpath Cloud

Chào mọi người.
Em đang học RPA trên UIpad. Có ai biết làm thế nào để giải quyết vấn đề này không?
Một tuần trước em đang làm việc bình thường, nhưng hôm nay không vào được.

Help me!!!

Chào bạn,
Các lần trước vẫn vào được bình thường thì lần này bạn thử kiểm tra lại kết nối mạng nha ^^

Hi @Mai ,
bạn vào Assitant
image
chọn Preferences
image
chọn Orchestrator setting


sign out
tiếp theo sign-in lại nhé
hope it help
regards,