Lưu tài khoản, mật khẩu vào nơi thích hợp

Mình đang làm một tác vụ đơn giản là nhập tài khoản, mật khẩu rồi login vào website, tuy nhiên mình phát hiện có một vấn đề là nếu lưu mật khẩu trong một biến rồi truyền vào thì mật khẩu dễ bị lộ, mọi người cho mình hỏi khi làm việc với những tài khoản, mật khẩu kiểu này thì có cách nào bảo mật hơn không ạ? Mình xin cảm ơn.

Bạn có thể sử dụng Accessing Credential Manager - Microsoft Support để lưu mật khẩu tài khoản để đảm bảo bảo mật nha.
và sử dụng activity trong akaBot để get được thông tin này nhé.