Lấy báo cáo tự động website

Anh Chị cho em hỏi.em đang sử dụng akabot để lấy báo cáo của một website. anh chị chỉ giúp em ạ. em cảm ơn anh chị.

Chào bạn,
Bạn gửi mình link website để mình hỗ trợ nha ^^

Hi @vansang.hoang ,
Cụ thể bạn lấy báo cáo gì? ở web nào?
hãy chụp ảnh màn hình được không?
nếu chỉ click là download được thì dùng click activity là xong
regards,

em lấy báo cáo ở trang https://ssofedint.metlife.com/siteminderagent/forms/ADms19/login.fcc?TYPE=33554433&REALMOID=06-0000e8d2-7827-1a85-97b7-662dac18f041&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=-SM-Y7P4j9CE5zI0nKWTmZs9pwVVSR%2BSBFZMAWB8MhUTG2wz7l5fPpp3aFeeJpbbFRsm&TARGET=-SM-HTTPS:%2F%2Fssofedint.metlife.com%2Faffwebservices%2Fmetlife%2FAD%2Fredirect--nps.jsp%3FSPID%3DVeracode%26SMPORTALURL%3Dhttps-:-%2F-%2Fssofed.metlife.com-%2Faffwebservices-%2Fpublic-%2Fsaml2sso%26SAMLTRANSACTIONID%3D46fb1dcc--d14aac37--500d5bd7--8f70892b--4df04c23--7f, nhưng mạng công ty e mới connect được.

em muốn lấy nội dung trong web

Vậy là bạn cần download tất cả các file kia ?
Hay là bạn muốn lấy các thông tin có trên vùng khoanh đỏ đó vào 1 excel?
web nội bộ làm với akabot thì chắc bên công ty mua license đúng không?