Lấy các email từ một string

Em có một biến kiểu string lưu trữ giá trị giống như vầy, các anh/ chị cho em hỏi có cách nào tách các chuỗi dạng email ra rồi lưu vào biến kiểu List of String không ạ? Em xin cảm ơn

1 Like

Bạn cung cấp chi tiết chuối của bạn, đăng bài k có string mẫu kìa bạn ơi hahaaaaa