Lấy dữ liệu từ app và xuất ra file exce

Hi , mình mới làm rpa và akabot . Mình có 1 vấn để chưa làm được nhờ mọi người.
Mình cần lấy dữ liệu từ app và xuất ra file exce . Thanks

Hi @Leeha ,
App gì bạn nhỉ? Dữ liệu dạng text hay bảng…? Share ảnh chụp app đó nhé b,