Lấy dữ liệu từ app và xuất ra file exce

Hi , mình mới làm rpa và akabot . Mình có 1 vấn để chưa làm được nhờ mọi người.
Mình cần lấy dữ liệu từ app và xuất ra file exce . Thanks

Hi @Leeha ,
App gì bạn nhỉ? Dữ liệu dạng text hay bảng…? Share ảnh chụp app đó nhé b,

Chào bạn,
Tùy vào loại app và các trường dữ liệu bạn cần lấy ra mà sẽ có những hướng xử lý khác nhau, bạn cung cấp thêm thông tin để mình hỗ trợ nha ^^