Lấy file trong các folder con của một folder to

Hi AkaBot support team,

Hiện tại mình đang muốn đọc các file excel ở trong các folder con nằm trong 1 folder to. Mình đang không muốn lấy file theo tên do tên folder và tên file mình phải đặt theo thời gian, cũng như là bot mình sẽ chạy nhiều lần trong ngày nên tên các file và folder sẽ không cố định.

Vậy có cách nào để mình lấy được các file excel đó và đồng thời gom lại thành 1 file chung không. Mình cảm ơn ạ