Làm thế nào để Extract Table khi có next page xpath Dynamic


Tôi có 1 config như hình
Vấn đề tôi đang gặp phải là
với table page 1 selector xpath của nextpage là
.//[@id=‘content’]/form/div[2]/table[2]/tbody/tr/td[2]/div/a[1]
nhưng sau khi extract được page 1 thì page 2 có nút previous page xuất hiện
nên với xpath trên sẽ thành
.//
[@id=‘content’]/form/div[2]/table[2]/tbody/tr/td[2]/div/a[3]
vì lúc này thẻ a đã thành thẻ thứ 3 trong element
Nên tôi không biết cách nào để có thể từ page 2 trở đi thì có thể dùng được
.//*[@id=‘content’]/form/div[2]/table[2]/tbody/tr/td[2]/div/a[3]
Hoặc có cách nào có thể config một cách Dynamic hay không?
Nhờ đội ngũ Akabot hỗ trợ

Chào bạn,
Bạn có thể cung cấp thêm đường link trang web, hoặc hình ảnh trang web không ạ?