Làm thế nào mình dowload package RCA.Activities.ComputerVision?

Chào anh/chị ở diễn đàn,
Chon em hỏi làm cách nào để mình dowload package “RCA.Activities.ComputerVision” của akabot .Em hiện đang sử dụng Trial License thì không thấy package đó. Và nếu không có thì có package hay activity nào tương tự cái computer vision đó không ạ ?
Em cảm ơn

@CSD Giúp e thông tin này với ạ

Chào bạn @lvtphat12345 ,

Package Computer Vision hiện vẫn đang trong quá trình phát triển. Bạn có thể dùng activity liên quan đến OCR nhé.

Trân trọng,
akaBot Support Team

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.