Login một lần duy nhất trong akabot

Xin chào mọi người, Mình mới tìm hiểu RPA và đang thực hành trên akaBot và có thắc mắc là có cách nào để authen login vào một trang web (chỉ login một lần)? Em thấy nếu chạy mà login nhiều lần sẽ tốn thời gian và không nên áp dụng trong trường hợp hệ thống quá nhiều bước ạ.
Em cảm ơn

Chào bạn,
Bạn có thể thử mở trang web đó bằng act Open Browser(NB)
Chúc bạn thành công :innocent: