Mở nhiều tab cùng một lúc

Em xin chào mọi người,
Hiện tại em đang dùng akabot, cho em hỏi có cách nào để mở nhiều tab cùng một lúc và có thể thao tác trên các tab không ạ ? Em cảm ơn ạ

Chào bạn @HoaLe ,

  1. Để thêm nhiều tab trên một cửa sổ trình duyệt, bạn có thể dùng activity Inject Javascript
    Ví dụ:

  2. Để switch giữa các tab trên một cửa sổ trình duyệt, bạn dùng activity Switch To , bạn cần chuyền vào số thứ tự của tab mà bạn muốn switch đến

Đây là file WF của ví dụ trên:
TestSwitchTab.zip (2.5 KB)

Trân trọng,
akaBot Support Team

1 Like