Mở trang web với thông tin user

Mình đang cần mở một trang web nội bộ để thao tác, tuy nhiên vấn đề là trang web này không được đăng nhặp bằng tài khoản, mật khẩu thông thường mà web sẽ tự lấy thông tin người dùng đang đăng nhập vào máy đó rồi vào thẳng trang web để xử lý, trường hợp này mình mới gặp lần đầu nhờ mọi người hỗ trợ ạ :face_in_clouds:

1 Like

Có 2 cách để xử lí trường hợp của bạn:

  1. Sử dụng Activity Native Brower, akaBot sẽ sử dụng trình duyệt mà bạn đang dùng để tương tác như một người dùng bình thường, tất cả các tài nguyên như website hay login của bạn sẽ được giữ nguyên.
  2. Sử dụng User profile của Chrome, bạn setup 1 profile trên chrome sau đó sử dụng nó với akaBot, nó sẽ sử dụng profile này để thực thi tự động hóa.