Nhận biết submit thành công hay thất bại

Mình đang tự động hóa quy trình thao tác trên một trang web, tới bước submit file lên web đó mình cần biết được bot đã submit thành công hay thất bại, đối với giao diện trang web có pop up “success” hoặc “fail” để mình nhận biết tuy nhiên pop up này xuất hiện chỉ trong chốc lát rồi biến mất mình không extension để bắt được.
Mọi người cho mình hỏi trong trường hợp này mình làm thế nào để nhận biết ạ?

Hi @albert ,
bạn thử dùng get text activity và chỉ chọn văn bản bên trong hộp bật lên đó.
Sau đó bạn có thể sử dụng if :
nếu (getTextMessage.Contains(“success” )) hoặc “fail” thì có một số hành động.
Hoặc có thể check ảnh popup nhé