Open Browser (NB): Can not get active tab from Chrome Browser

Hi ad, hiện tại mình đang gặp vấn đề với activity Open Browser (NB). Thỉnh thoảng nó xuất hiện lỗi “Can not get active tab from Chrome Browser”. MÌnh có debug thử và nó không hề chạy vào hàm Do.
FYI:

Chào bạn,
Bạn kiểm tra thử giúp mình máy đã được cài chrome driver tương ứng với chrome version 90 chưa nha, cách cài đặt bạn tham khảo ở đây nha
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3181263048814831&set=gm.717196716067129&idorvanity=372463317207139

Chào anh Duy,

Hiện tại em đã cài version driver tương ứng với chrome rồi nhưng vẫn lỗi ạ. Cụ thể 5 lần là lỗi 3 lần, 2 lần chạy bình thường.


FYI: Em thấy nếu như chrome vừa bật cửa sổ lên => Em click vào cửa sổ thì các action sau sẽ chạy bình thường

Hi @phuc730,

Bạn check giúp mình các thông tin sau nhé:

  1. version của nativebrowser package hiện tại
  2. Kiểm tra akabot chrome extension đã được cài đặt cho chrome chưa, nếu cài rồi thì version hiện tại đang cài là bao nhiêu
  3. Trước khi bạn chạy lại workflow thì kiểm tra xem có process chrome nào đang chạy trong máy không, nếu có thì bạn tạm thời kill nó đi trước khi chạy lại xem còn gặp vấn đề nữa không.

Hi anh @sontx ,

  1. Version của package NB hiện tại: 4.1.0.1
  2. Version của akabot extension: 1.1.6
  3. Em đã thử kill hết process và nó chạy lại bình thường rồi. Nếu nguyên nhân là do các process cũ của chrome chạy thì có cách nào xử lý triệt để không ạ?

Hi @phuc730,
Bạn thử check vào tick “Quick Browser On Completed” của OpenBrowser activity để đảm bảo chrome sẽ tự đóng sau khi chạy workflow nhé.