Q&A - akaBot Service

Dear all Team,

Mình đang không chạy bot, nhưng ở task manager mình thấy có 1 background process “akabot service” xài 0% CPU, nhưng đang chiếm hơn 4GB memory, không biết vì sao lại như vậy, nhờ các bạn giải đáp.
Thanks
CongDD3

Hi anh,
Bên em đã nhận được được câu hỏi từ anh và sẽ liên lạc với đội Technical để có câu trả lời sớm nhất cho anh. Trong thời gian đó, anh có thể cho em biết 1 chút thông tin sau được không ạ?

  1. akaBot Platform version.
  2. Windows name & version ( Ấn vào Start menu > gõ winver )
  3. Zip và gửi folder logs: C:\ProgramData\akaBot\Logs và C:\Users\AppData\Local\akaBot\Logs

Best regards,
akaBot team