Queue: Set Auto-Retry

Hi team, cho mình hỏi chức năng Auto-Retry của Queue sử dụng thế nào với?
Nếu tick chọn chức năng này thì trong trường hợp nào item sẽ được retry, và cơ chế retry như thế nào vậy?
500 ae có cái demo cho mình xin thì càng tốt ạ, mình cảm ơn!