Rename file ảnh trong folder

Em chào mn ơi
Mn cho em hỏi là em có 1 folder ảnh thẻ hiện tại nó được lưu “stt_hovaten.jpg” e muốn rename nó thành “stt_hovaten_date.jpg”. Có cách nào để lấy được dateCreate của file hoặc là get info file với rename file vậy ạ?
Mọi người giúp em với ạ.

Chào bạn
Để lấy được thời gian một file được tạo ra bạn có thể dùng file.CreationTime, còn để rename một file bạn có thể dùng act Move File và tham số Destination là tên bạn muốn đổi thành nhé
image

Chúc bạn thành công :innocent: