Search nội dung trên web bằng từ khóa trong file excel

Dear mọi người
Mình có một cột trong file Excel và mình muốn search lần lượt các nội dung đó trên web google, xin hướng dẫn mình cách thực hiện với. Mình đã đọc được dữ liệu cột đó từ file excel và làm vòng for each row rồi nhưng k biết cách để đưa dữ liệu mình muốn search (trong cột file excel) nhập vào ô tìm kiếm. Nhập vào ô tìm kiếm trên web bằng một từ xong search thì mình làm được rồi ạ. Còn từ đó là từ trong cột file excel thì mình chưa làm được
Mong mọi người giúp đỡ
Thanks all

Hi @minhhot ,

Bình thường mình có thể làm theo các bước như sau:

  1. Open file bằng activity Excel Application Scope
  2. Dùng Read Range để đọc cột trong Excel
  3. Open Brower activity + Type Into để điền lên web tìm kiếm

hi @CSD mình đang bị bí cách cú pháp viết trong Type into để điền lên web đó bạn. Bạn hướng dẫn mình được k. Ví dụ mình Read range cột trong file excel và output ra table có tên ouput table. Vậy mình nhập cú pháp nào trong type into để lấy dữ liệu trong output table ra từng hàng 1 trong cái cột đó để search. Giúp mình nhé
Thanks and best regards

Hi,
Bạn thử cú pháp này xem:

row(“tên cột”).tostring hoặc row(“tên cột”).tostring + "[k(enter)]"

DEAR team
nó hiện lỗi “tên cột” không phải là phần trong file excel
hic hic

Bạn gửi thử file để team check thêm nhé

dear team
File mình đây nhéWrite_Link.zip (4.1 KB)

Bạn thử dùng File này và phát triển lên xem thế nào nhé:
WriteExcel.zip (8.5 KB)

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.