Selector in SAP

Dạ em biết 1 trích khi selector có số không có định thì mình thay bằng đấu *
Selector của em như sau:

Em đã thay số 335621 bằng dấu * rồi nma akaBot vẫn không chạy được ạ. Uipath em thử thì được. Em làm trên SAP Fiori ạ