Solution Bypass Captcha

Vẫn biết Captcha để chống bot nhưng có cách nào để bot bypass captcha không ạ?
Em đang làm quy trình Tra cứu MST cần bypass captcha mà chưa rõ làm kiểu gì T.T

1 Like

Hiện akaBot chưa hỗ trợ trực tiếp việc giải captcha, bạn có thể cân nhắc sử dụng 1 số dịch vụ bên thứ 3 như 2Captcha, hay AZCaptcha nhé bạn. Bọn mình cũng có package hỗ trợ sử dụng các dịch vụ này bạn có thể tham khảo thêm
NuGet Gallery | RCA.Activities.Captcha 1.0.0.1