Solution Bypass OTP

Có cách nào bypass được OTP qua call/sms không mọi người ơi?

Hiện tại để bypass OTP qua sms thì bạn có thể sử dụng 2 phương pháp:

  1. Sử dụng các dịnh vụ thuê sim online để nhận OTP, nhưng có nhược điểm là sdt không được kiểm soát, độ tin cậy không cao, có thể dẫn đến nguy hiểm về bảo mật. Ưu điểm tiện lợi, nhanh chóng.
  2. Sử dụng USB 3G/4G hoặc các thiết bị gắn sim vật lí để đọc email. hiện có rất nhiều thiết bị có thể nhận tin nhắn từ sim vật lí bạn có thể tham khảo trên mạng, nhược điểm phải chạy bằng máy vật lí không thể dùng VM, cách sử dụng phức tạp. Ưu điểm độ bảo mật cao, ổn định

OTP SMS bạn có thể tham khảo ứng dụng Phone Link của Windows.