Tải tệp lên Sharepoint

Mình cần tải tệp mới lên trên Sharepoint bằng cách Click vào nút “Tải lên” sau đó click vào nút “Tệp”, tuy nhiên do ở bước Click vào nút “Tải lên” trang web không nhận biết được hành động click của bot nên mặc dù nút Tệp hiện ra nhưng bot vẫn không tìm được nút Tệp đó, mọi người cho mình hỏi trường hợp này mình sẽ giải quyết thế nào? Mình đã đồng bộ thư mục sharepoint về máy để xử lý trường hợp này nhưng không biết những trường hợp khác tương tự sẽ xử lý thế nào, mình xin cảm ơn ạ
image