Tác vụ với Chrome

Hi mng, cho mình hỏi thực hiện các tác vụ trên Chrome, có cách để mở một đường link khác với cửa sổ hiện tại luôn không? bởi vì nếu mình chạy lại Open Browser lần nữa thì phải nhập lại tài khoản, mật khẩu mất thời gian ấy ạ. Hóng các cao nhân giải đáp :<<<<

312443043_162461819738397_8846904881550270279_n

Hi Lalaland,

Thay vì sử dụng Open browser lần nữa, bạn nên sử dụng activity “Navigate To” để điều hướng tới 1 url khác:
image

Chúc bạn thành công!