Terminate Process báo lỗi khi chuyển sang máy khác

Mình sử dụng Terminate Process để tắt ứng dụng (cụ thể là Edge) bằng cách truyền tham số “Process Name” là “msedge”, lúc đầu bot chạy bình thường nhưng khi mình chuyển qua một máy khác thì bot báo lỗi nếu như Edge đang được mở sẵn và chạy bình thường nếu như Edge đang không được mở, mọi người cho mình hỏi lỗi này từ đâu mà ra mình xin cảm ơn ạ :hugs: