Terminate Process trong akaBot

Mình cần tắt một ứng dụng bằng câu lệnh Terminate Process, tuy nhiên mình chưa hiểu về cách truyền tham số của câu lệnh này mình biết tham số Process Name khi tắt outlook là “outlook”, khi tắt Edge là “edge” nhưng còn các ứng dụng lạ hơn thì mình có thể xem tham số này ở đâu? Nhờ mọi người giải đáp giúp mình xin cảm ơn ạ

hi bạn,

theo mình thì các app đơn giản có thể click vào icon, chọn properties
sau đó xem cái path của chương trình.
ví dụ như ảnh đính kèm.