This row already belongs to another table

Mọi người cho mình hỏi có cách nào để lấy một row từ data table này rồi add vào data table khác không ạ? Mình làm theo cách thông thường là for each row rồi dùng tiếp activities Add Data Row nhưng bị báo lỗi là “This row already belongs to another table”. Mình xin cảm ơn ạ. :hamburger:

Bạn có thể thử cách này xem sao nhé
image