Tôi đang bị lỗi khi tác vụ với chrome

Chào team akabot,
Tôi đang gặp lỗi này.Tôi hy vọng akabot sẽ hỗ trợ thôi vấn đề này
Capture


Bạn cài extension này chưa ?

mình làm tương tự thì bị báo lỗi như này ạ


Hiện tại bạn rảnh có hỗ trợ mình được không.
https://remotedesktop.google.com/support/
ID:739600608697

Bạn load package này “…\FPT Software\akaBot Platform\akaBot\BrowserExtensions\Chrome” Vào extension chrome đúng chưa. Nếu đúng rồi mà không được thì mình cũng không rõ nữa hoặc bạn check thử version chrome xem.

ừa bạn.Để mình check lại thử xem