[USE CASE: BOT thu thập like, share và kiểm tra hashtag trên Facebook]

Tiếp tục chuỗi use case, mình sẽ giới thiệu thêm use case thú vị làm việc với browser thông việc thu thập like, share và kiểm tra hashtag trên Facebook.
Mô tả bot:
Một use case mình lấy ý tưởng từ việc hoạt động câu lạc bộ, thường thì sẽ có một file excel tất cả các bài viết cuộc thi gì đó do thí sinh tham gia gửi link bài về. Xong thì các bạn sẽ đếm thủ công để tính điểm like, share và tính điểm gì đó.
Các kỹ năng và activities sử dụng:
Ở đây yêu cầu các bạn cài đặt extension khi làm việc với web (các bạn gõ extension akaBot trên chrome là ra), và kỹ năng về làm việc với web, lựa chọn element,… Và tất nhiên và không thể kỹ năng xử lý excel rồi.
Hướng phát triển: các bạn có thể phát triển bot thêm thông qua việc xử lí các lỗi như:
Đăng nhập vào Facebook không được.
Giải quyết case thống Kê Lượt Share Bài Viết, Lọc Share ảo Trên Facebook

Link video hướng dẫn: RPA Vietnam Community | Vẫn là use case lấy dữ liệu số lượng react và share trên facebook, nhưng lần này là một video tutorial code bot