Vận hành akaBot Center trên CPU 2 cores

Hi akaBot team,
KH bên em đang thắc mắc về spec cần thiết để chạy akaBot Center. (Trong quý này dự định đưa vào hoạt động khoảng 20~30 robots, bước đầu thử nghiệm trên 4 un-attended agents và 1 số attended agents.)
Đối với các tác vụ lập và quản lý schedule, quản trị robots real-time, ghi và truyền log KH nghĩ là không cần đến CPU 4 cores để xử lý, nên đưa ra ý kiến là cài đặt thử trên VMWare CPU 2 cores, nếu cần thiết sẽ nâng cấp lên. Em muốn hỏi 2 ý sau:

 • akaBot Center có thể chạy ổn định trên CPU 2 cores không? Giả thiết là giai đoạn đầu số agent không nhiều.
 • Nếu không thể, thì lý do vì sao CPU 2 cores không đáp ứng được?

Cảm ơn anh đã đặt câu hỏi.
@nhothuy @HaiPT nhờ 2 anh hỗ trợ giúp em nhé.

@nghiabt4

 • Hiện tại thì chưa có KH nào chạy trên CPU 2 cores (đối với case thực tế không thể chắc chắn chạy ổn định trên CPU 2 cores, còn chạy được thì OK).
 • Hiện tại team đang test trên VM với cấu hình CPU như file đính kèm thì vẫn chạy được (2-3 agents, 1-2 schedules , 1M records logs trong MySQL - archive).
  VM

Center bao gồm:

 • Java 8 (JRE)
 • Web server: Apache Tomcat
 • Database: Mysql
 • Queue: ActiveMQ
 • Ngoài ra còn các services khác như: ELK - Elasticsearch, Logstash, and Kibana (optional)
1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.