Vượt anti-automation trên một số website như facebook

Chào team akabot. Mình muốn hỏi có cách nào vượt qua các anti-automation trên một số trang web để làm tự động không nhỉ. Ví dự auto post bài trên facebook mặc dù đã xác định element input và send text nhưng vẫn không thể post được.
Mình cảm ơn.

Chào bạn,
Mình chưa hiểu câu hỏi lắm, bạn cung cấp thêm thông tin về “element input” và cụ thể tác vụ trên facebook mà bạn muốn làm nha

Khi ấn vào button tạo post sẽ hiện lên 1 popup. cần focus vào input và gõ text thì button
“Đăng” sẽ enable tuy nhiên mình thử thì không thể gõ text vào và nút button vẫn bị disable

Chụp cho mình xem workflow của bạn nha