Vị trí của một giá trị trong cột

XIn chào mn,
Cho mình hỏi trong Akabot có cách tìm 1 giá trị trong 1 col rồi cho ra vị trí của nó không ạ?
Em cảm ơn ạ

@HoaLe Chào bạn, bạn có thể mô tả chi tiết hơn không. Có phải bạn có giá trị “abc” và bạn muốn tìm trong DataTable có ô nào chứa “abc” không, và nếu có thì lấy tọa độ ô đó, ví dụ vị trí (3,4 - dòng 3, cột 4 ). Cho mình thêm thông tin chi tiết nhé !