Về vấn đề run akabot trên 1 tài khoản khác cùng 1 máy

e đang gặp 1 vấn đề như này:
e đặt akabot chạy trên 1 máy server
máy server đó có 5 account
và mỗi account đều có agent đầy đủ
nhưng khi set tài khoản đăng nhập vào server trên center thì chỉ có 1 account chính chạy đc task
còn 4 account còn lại mún nó chạy thì phải remote vào,(chỉ cần remote vào đến màn hình đăng nhập tài khoản đó, ko cần đăng nhập, akabot sẽ tự đăng nhập)
nếu ko remote vào nó sẽ báo Could not unlock machine under user AKABOT_CENTER\akabot2. The operation failed.
Cho e hỏi như vậy là do phân quyền hay sao ạ? Tại vì IT đã báo phân quyền đầy đủ cho các account.

Hi @lieutienthinh143,

Bạn cung cấp thêm một số thông tin về môi trường để tiện support nhé.

 1. akaBot Platform version.
 2. Windows name & version
 3. Các account chính và phụ là Administrator hay Standard user?
 4. Zip và gửi folder logs: C:\ProgramData\akaBot\Logs và C:\Users<your-user>\AppData\Local\akaBot\Logs

Best regards,
Tran Tuan.

e gửi thông tin ạ.

 1. version 2.0.1.4
 2. Window server 2016 datacenter
 3. account chính là Administrator và phụ là Standard user.
  4.Logs.zip (228.5 KB)Logs_user.zip (954.4 KB)

Hi @lieutienthinh143,

Theo như logs thì mình thấy bạn vừa cài akaBot v2.0.1.7 (64-bit). Bạn thử trigger task trên Center với nhiều user xem có giải quyết được vấn đề ko?

Nếu các user trên cùng 1 machine, thời gian giữa 2 lần trigger task nên cách nhau >15 seconds để đảm bảo đều có thể unlock được Windows.

Best regards,
Tran Tuan.

dạ e đã cài và nó báo lỗi thế này

Hi @lieutienthinh143,

Theo như message trên, file akaBotCredentialProvider.dll vẫn chưa được replace bằng dll version v2.0.1.7. Có thể do tiến trình LogonUI.exe đang giữ handle.

Bạn làm theo các bước sau,

 1. Mở Windows CMD với quyền admin
 2. cd C:\Program Files\FPT Software\akaBot Platform
 3. AutoLogonChecker.exe disable uninstall
 4. Restart machine.
 5. Mở Windows CMD với quyền admin
 6. cd C:\Program Files\FPT Software\akaBot Platform
 7. AutoLogonChecker.exe install enable
 8. Chạy task để test.

Best regards,
Tran Tuan.

@trantuan24bk e đã thực hiện các bước nhưng lỗi vẫn xảy ra ạ.

Hi @lieutienthinh143,
Mình vừa nhận được thông tin rằng ticket này của bạn đã được anh @trantuan24bk support qua call và đã xong. Do vậy mình sẽ đóng ticket này, cảm ơn bạn đã liên hệ đến akaBot support và chúc bạn ngày làm việc vui vẻ.

Best regards,
akaBot team

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.