Web Center bị treo, Center thường chạy 2 BOT thay vì 1 BOT khi gọi

Nhờ mọi người support case này giúp nhé
Gần đây Center của mình bị treo, thường xuyên không vào đc phải reset server, reset services Tomcat. Nhưng được một thời gian ngắn lại bị.
Case nữa là khi Center chạy BOTlogs_2.zip (387.7 KB) thì có hiện tượng bật 2 BOT giống nhau cùng lúc khi chạy từ lịch 1 BOT.
Mình có copy log lên đây nhờ mọi người check

1 Like

@HaiPT @trantuan24bk nhờ 2 anh support user giúp em nhé.

2 Likes

Hi @Ducnh25,
Mình kiểm tra trong file log thấy có lỗi: message log từ Agent đẩy lên đang vượt quá max size(1000), bạn có thể fix bằng cách xử lý message ghi ra log(size<1000) hoặc settings logging level ở Agent là OFF(không đẩy log lên center). Trường hợp center bị treo có thể là do agent đẩy log lên center bị fail dẫn đến agent retry push log liên tục=>quá tải.

1 Like

Em cảm ơn, em sẽ thử set lại Agent.
Còn vấn đề khi Center chạy BOT thì thường có 2 BOT chạy 1 lúc thì sao anh nhỉ? vì có nhiều khi lỗi này dẫn đến các task cần input thì dữ liệu inphut bị nhảy sau hết.

1 Like

Bạn kiểm tra trong schedule xem schedule đang apply cho mấy robot.

1 Like

em call bằng API anh ạ. Còn schedule thì em add 3 BOT khác nhau. Nhưng khi đến lịch chạy thì nó chạy 2 con BOT giống nhau cùng lúc đó anh

1 Like

Hi @Ducnh25,
“chạy 2 con BOT giống nhau cùng lúc” có phải là có 2 tiến trình workflow chạy cùng lúc trên 1 máy tính?

Nếu đúng, bạn giải quyết theo cách sau:

  1. Task manager -> Stop akaBotSvc
  2. Task manager -> Kill all BotService.exe process
  3. Kiểm tra file config: C:\ProgramData\akaBot\settings.json
    Nếu trong file có config của 2 user giống nhau thì xóa đi, giữ lại setting của 1 user.
  4. Task manager -> Start akaBotSvc và chạy schedule lại.

Best regards,
Tran Tuan.

1 Like

Em đã thử và thấy không còn hiện tượng call 2 BOT nữa. Em cảm ơn @trantuan24bk!

2 Likes

anh @trantuan24bk ơi, cho em hỏi với, cái vụ call 1 lần nhiều workflow chạy. Hiện tượng này sảy ra sau khi em add license mới. Em đã check file setting.json nhưng chỉ có config của 1 Account.

1 Like

Hi @Ducnh25,

Em stop service và kill hết process BotService.exe đã nhé. Xong start lại service xem còn hiện tượng đo xảy ra không.

Các bước cụ thể em làm theo guideline bên trên của anh.

Best regards,
Tran Tuan.

Em làm nhưng vẫn bị anh @trantuan24bk ạ. Mỗi lần bên em add License mới vào thì lại bị tình trạng này anh .

Hi @Ducnh25,

Bạn download và dùng akaBot v2.0.1.7 nhé. Khả năng là sẽ không bị lỗi này nữa.

Best regards,
Tran Tuan.

1 Like

@trantuan24bk ơi,
Em cài bản mời thì Agent với Studio được rồi và ko 2 ngày vừa rồi ko thấy bị lỗi nữa.
Anh cho em hỏi là khi cài Center mới trong bản 2.0.1.7 thì password mặc định đăng nhập Center sau khi cài là gì ạ , em thử admin/admin không được.

Nếu bạn dùng database cũ thì username/password vẫn như trước đây thiết lập. Còn nếu dùng db mới thì là admin/admin.

Best regards,
Tran Tuan

Hi anh
Em dựng 1 Server mới hoàn toàn, Data base cũng mới. Nhưng em không đăng nhập được với password admin/admin

@trantuan24bk chào a, e cũng đang bị tình trạng double, 2 BOT chạy cùng lúc.
schedule chỉ apply 1 robot
e đã kiểm tra và thực hiện 4 bước như trên nhưng tình trạng vẫn diễn ra ạ.

Hi @lieutienthinh143,

Bạn vui lòng gỡ bản cũ, download và dùng akaBot v2.0.1.7 nhé.

Best regards,
Tran Tuan.

2 Likes

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.