Xử lý chứng thực MFA khi login trên Web

Hi anh/chị,

Không biết anh/chị đã gặp trường hợp xác thực đa thức (MFA) khi đăng nhập vào 1 trang web?
Không biết xử lý nào tốt nhất khi gặp trương hợp này? Nhờ anh/chị cho em xin thêm solution để giải quyết vấn đề này với ạ. Hiện tại em cho bot đợi người dùng xác thực xong mới chạy tiếp nhưng điều này có vẻ không hay vì người dùng phải can thiệp vào quá trình bot chạy.

Cám ơn anh/chị

Chào bạn @Xuannh204 ,

Hiện tại team vẫn đang nghiên cứu giải pháp để xử lý chứng thực MFA bằng bot. Bạn kiên nhẫn đợi giải pháp này ở phiên bản tiếp theo của akaBot nhé.

Trân trọng,
akaBot Support Team

1 Like