Xử lý login bằng Token USB

Nhờ các bạn admin support mình case sau.

Mình muốn login vào website, website đó yêu cầu nhập username và password và cắm kèm theo token USB mới login được. Hệ thống của mình thì đang triển khai ảo hóa chứ không phải là máy vật lý. Các admin cho mình hỏi trong Akabot thì case này xử lý thế nào ạ.