Xóa phần lặp đi lặp lại trong dữ liệu

Trong quá trình xử lý dữ liệu tôi chỉ muốn xóa những phần không cần thiết lặp đi lặp lại. Hình ảnh ở dưới màu vàng là phần tôi muốn xóa. Mong được giúp đỡ, ở dưới tôi có đính kèm file txt


https://forum.uipath.com/uploads/short-url/rsEN2mpw8k7WTIRz74UbNjFM8hJ.TXT

Chào bạn,
Mình đang hiểu mỗi cụm bị trùng và bị xóa đi là một đoạn văn nhỉ? Nếu đúng như vậy bạn hãy thử tách đoạn văn đó ra thành một array bằng lệnh Split, sau đó bạn có thể dùng cấu trúc dữ liệu HashSet để giải quyết bài toán tìm phần tử trùng trong Array, cuối cùng là cộng tất cả các phần tử còn lại bằng câu lệnh Join
Chúc bạn thành công ^^