XPath: Đường dẫn tương đối và tuyệt đối

Xin chào mọi người
Mọi người Em đang tìm hiểu về XPATH trong RPA và thấy có 2 cách lấy đường dẫn: tương đối và tuyệt đối. Cho em hỏi là mình nên dùng đường dẫn nào ạ? Hay tùy trường hợp mính sẽ sử dụng loại đường dẫn khác nhau ?
Em cảm ơn ạ

Chào bạn,
Đường dẫn tuyệt đối là đường dẫn được tính từ phần tử gốc của cả trang web, thông thường sẽ có dạng html/div[1]/div[2]/…
Đường dẫn tuyệt đối là đường dẫn bắt đầu được lấy từ một phần tử xác định nào đó (thường sẽ xác định bằng id) có dạng //*[@id=“post_1”]/div[1]/div[2]/…
Đường dẫn tương đối sẽ tốt hơn vì sẽ ít bị thay đổi hơn khi trang web thay đổi tuy nhiên trong một vài trường hợp, trang web không có phần tử nào có id thì mình phải buộc dùng đường dẫn tuyệt đối
Chúc bạn thành công nè :innocent: